Sosyal Sorumluluk

En kaliteliyi üretme tutkumuzla, BALSU’nun sosyal sorumluluk ilkeleri iç içe yürümektedir. Servis sunduğumuz ve birlikte çalıştığımız kişilere, iş yaptığımız topluluklara ve ait olduğumuz gezegene bağlılığımızı gösteren, kuruluşumuzun genlerine işlemiş ilkelerimiz vardır.

Sorumluluk
Prensibiyle
Tedarik Edilen
Fındıklar

Mali hedefleri kadar sosyal sorumluluklarına da önem veren BALSU, kendini müşterilerine en kaliteliyi ve en tazeyi sunmaya mecbur tutmaktadır. Öte yandan, fındığın, çevresel etkileri en aza indirgenmiş yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları ile elde edilmesini de sağlamış bulunmaktadır. Ayrıca ilgili bakanlıklar, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde yürütülen çok sayıda projeyle yerel toplulukların gelişimine de katkı sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik

BALSU olarak, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği, ürün izlenebilirliğini ve iş sağlığı ve güvenliğini teşvik ederek tedarik zincirinde sürdürülebilirliği arttırma konusunda çok yönlü bir yaklaşım sergilemekteyiz. Devamlı gelişmekte olan sosyal sorumluluk ilkelerimizi destekleyen tedarikçilerle çalışmaya özen göstermekteyiz.

Bölgedeki köyleri sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda geliştirme misyonumuz doğrultusunda, fındık yetiştiricileri için çeşitli eğitim programları başlatmış bulunmaktayız. Üretimi, kaliteyi ve geliri sürdürülebilir bir şekilde arttırmak ve etik istihdam süreçlerini teşvik etmek için iyi tarım uygulamaları konusunda eğitimler düzenlemekteyiz.

Fındık Bahane

Çocukların her türlü sömürüden korunması gerektiği anlayışıyla, Türkiye’deki çocuk işçiliği sorununun temel nedenleriyle mücadele etmek için 2008 yılında kurulan Genç Hayat Vakfı’nın “Fındık Bahane” projesi kapsamında, çocukların fındık bahçelerinde çalışmalarına engel olabilmek, onların akademik ve sosyal gelişimlerini sağlayabilmek amacıyla, vakıfla iş birliği yaparak yaz okulları açmış bulunmaktayız. Her 2 çocuk işçiden 1 tanesinin okulunu bıraktığı gerçeğini aklımızdan çıkarmaksızın, projemiz kapsamındaki çocuklara her okul yılı için maddi yardımda bulunmakta, akademik gelişimlerini sürdürebilmeleri için de okula devamlılıklarını izlemekteyiz. Bu çocuklara aynı zamanda gıda, okul malzemesi gibi çeşitli yardım paketleri de sunmaktayız. BALSU olarak 2022 yılına kadar, fındık hasadında ve çeşitli etkinliklerde ulaştığımız 11-17 yaş grubundaki 229 çocuğa burs vererek eğitimlerine destek olduk. Tüm üretim zincirimiz, çocuk işçiliğine, zorla ve cebren işçi çalıştırılmasına son verilmesini destekler özelliktedir. Bunu yasal yollarla, yerel topluluklarla yakın ilişkiler kurarak ve tedarikçileri düzenli bir şekilde izleyerek yapmakta, söz konusu yerel topluluklar için sürdürülebilirlik ve gelişim anlamında lokomotif işlevi görmeyi hedeflemekteyiz.

Araştırmalar bizlere, tarım topluluklarındaki çocukları destekleme ve çocuk işçiliği ile ilgili riskleri azaltma konusunda en iyi yöntemlerden birisinin “güvenli alanlar” oluşturmak olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tedarik zincirinde daha fazla sayıda çocuğa ulaşılabilmek için sistemimizi çoğaltılabilir ve ayarlanabilir bir biçimde güncellemiş bulunmaktayız. Yaz okulu programlarındaki iş birliklerimiz sayesinde 2014 ile 2020 yılları arasında, mevsimlik tarım işçisi ailelerinin “5427” çocuğuna eğitim imkanı sağlamış ve 12.000’i aşkın çiftçi ve fındık işçisine de eğitim vermiş bulunmaktayız.

Daha Sürdürülebilir Bir Tedarik Zinciri

Tedarik zincirimizin şeffaflığını arttırmak için Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmalar yürüttük. Aynı zamanda 2016-2018 yılları arasında, USDOL projesi ile, paydaşlarımızı, kuruluşumuzun işçi hakları ile ilgili standartları konusunda aydınlattık.

  • 219 tarım aracısı tespit edildi
  • 89 tarım aracısı kayıt altına alındı
  • 256 topluluk üyesine eğitim verildi
  • 139 devlet görevlisine eğitim verildi
  • 123 öğretmene eğitim verildi

Çocuk işçiliği gibi sistemsel sorunları ele alırken

  • İnsan ve çocuk haklarının korunması
  • Tarım ürünü veriminin sürdürülebilir olarak artırılması
  • Çevrenin korunması

amacıyla devletle, sektörle, müşterilerimizle, sivil toplum örgütleriyle ve akademisyenlerle ortak çalışmalar yapıyor, tedarik zinciri eğitimleri geliştiriyor, toplumsal kapasite geliştirmeye ve yatırımlara önem veriyoruz.

Sertifikalar ve Sürekli Gelişim

BALSU 2014 yılından bu yana Rainforest üyesidir. Rainforest Sertifikası, bir ürünün, daha iyi tarım yöntemleri, daha iyi çalışma koşulları, doğaya ve gelecek nesillere daha çok özen gösteren ilkeler doğrultusunda yetiştirildiğini gösterir. Denetimlerde başarılı olan üreticiler Rainforest onaylı ürünler satmaya hak kazanırlar ve bu üreticilerin tüm satışları Rainforest onaylı izlenebilirlik sistemleri dahilinde kayıt altına alınır. Bu sertifikayı almaya hak kazanacak kuruluşların, bağımsız denetmenler tarafından yapılan düzenli denetimleri başarıyla tamamlaması gerekir. Bu sistemin temellerinde sürekli gelişim ilkesi yer alır.

BALSU 2013 yılından bu yana Fair Labour Association / Adil Çalışma Örgütü’ne bağlıdır. FLA’ya bağlı bir tedarikçi olarak tüm üretimlerin adil ve etik bir anlayışla yapılması ve sektörlerin sistemsel işçi sorunlarına sürdürülebilir çözümler bulmaları gerektiğine inanmaktayız. 1999 yılından bu yana, FLA kendisine bağlı firmaların tedarik zincirlerinde FLA ilkelerini uygulamasını şart koşmuş ve bu sayede sayısız işçinin hayat şartlarında ciddi iyileştirmeler sağlamıştır. BALSU, her yıl, FLA programının gereklilikleri doğrultusunda bağımsız iç ve dış denetimlerden geçmektedir. Bu sayede müşteriler, BALSU’dan satın aldıkları her ürünün, FLA standartları doğrultusunda üretilmiş olduğundan %100 emin olabilmektedirler.

2016 yılından beri, çiftçileri fındık güvenliği ve kalitesi, çevre yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği alanlarında, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası standartları ve gereklilikleri dahilinde denetlemekteyiz. İyi Tarım Uygulamaları, doğa, insan ve hayvan dostu tarım ürünleri elde etmeye yönelik bir tarımsal üretim biçimini tarif eder. Ürünler aynı zamanda doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği standartlarıyla da uyumlu olmalıdır.

Projelerimizden Birkaçı

Sürdürülebilirlik Raporu ve Bültenler

RAPOR (ÖZET)

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
MAYIS 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
NİSAN 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
MART 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
ŞUBAT 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
OCAK 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
ARALIK 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
KASIM 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
EKİM 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
EYLÜL 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
AĞUSTOS 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
TEMMUZ 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
HAZİRAN 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
MAYIS 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
NİSAN 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
MART 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM PROGRAMI BÜLTENİ
ŞUBAT 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MART 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ŞUBAT 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ OCAK 2024

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ARALIK 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ KASIM 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EKİM 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EYLÜL 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ AĞUSTOS 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ TEMMUZ 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ HAZİRAN 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MAYIS 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ NİSAN 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MART 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ŞUBAT 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ OCAK 2023

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ARALIK 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ KASIM 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EKİM 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EYLÜL 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ AĞUSTOS 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ TEMMUZ 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ HAZİRAN 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MAYIS 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ NİSAN 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MART 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ŞUBAT 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ OCAK 2022

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ARALIK 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ KASIM 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EKİM 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EYLÜL 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ AĞUSTOS 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ TEMMUZ 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ HAZİRAN 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MAYIS 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ NİSAN 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ MART 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ŞUBAT 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ OCAK 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ ARALIK 2020

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ KASIM 2020

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜLTENİ EKİM 2020