BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Balsu Gıda faaliyetleri çerçevesinde;

Kurumsal bilişim sistemi, personel ve kurumsal bilgi varlıklarının sadece yetki dâhilinde erişim verilerek; gizliliğinin, yetkisiz değişikliklere karşı korunarak ve yapılan değişiklikler kayıt altına alınarak bütünlüğünün, gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurularak erişilebilirliğinin sağlanmasını,

Bu politikayı destekleyen tüm politika ve prosedürlerin her birim tarafından uygulanmasını ve Yasal tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini,
Tüm çalışanlar için bilgi güvenliği hakkında sürekli eğitimler verilerek farkındalığın sağlanmasını,

Tüm bilgi güvenliği açıklarının ve tespit edilen şüpheli durumların anında ilgililere rapor edilmesini,

İlgililerce, sürekli iyileştirme faaliyetleri ve kontrollerin gerçekleştirilmesini,

Bilgi güvenliği risklerinin sistematik bir şekilde yürütülmesini,

Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturma ve devamlılığının sağlanmasını,

İş sürekliliği ile ilgili çalışmaların yürütülmesini ve müşterilere kesintisiz hizmet verilmesini,

Bilgi güvenliği politikası olarak belirlemiştir.

Copyright © BALSU 2022. Tüm hakları saklıdır.